2011/1

Svoboda a lidská práva a jejich přirozenoprávní základ

Anotace: 
Jaký je rozdíl mezi lidskými právy, vymezenými v právních dokumentech počínajíc všeobecnou deklarací, a „přirozenými“ právy člověka, vyplývajícími z jeho přirozenosti? A co tento rozdíl pro nás znamená? Tyto otázky jsou aktuální a aktuální je také hledat nástroj, jakým vůbec popsat problematiku svobody lidského jednání. Sousedíkova kniha je výborným vstupem pro úvahy na toto téma.

Halík. Opatrně zahalený.

Podnázev: 
Na okraj nejen novinové diskuse
Anotace: 
O prof. Halíkovi nepíšeme na stránkách Trivia poprvé, a tentokrát můžeme začít u souhlasu s jednou tezí z jeho zářijového článku, který vyšel v Lidových novinách a měl řadu reakcí (ty ponechme stranou, nejsou pro nás až na výjimky přínosné). Nás zajímá přesah, který je tu vykládán jako transcendentální.
Osobnosti: 

K čemu je vyznávání ideálů pravdy a lásky, když aktuálně resignujeme pilátovskou otázkou: „Co je pravda“?

Podnázev: 
Jaroslav Med: Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939)
Anotace: 
Kdyby tahle kniha byla napsána po r. 1945, četl bych ji se zaujetím. Kdyby byla vydána na konci šedesátých let po dvacetileté konzervaci katolického myšlení a v rámci tehdejších iluzí a ideálů, bylo by to pochopitelné a četl bych ji podobně. Ale je napsána po padesáti letech, a proto není ani tak svědectvím o první republice a jejím dramaticky prožívaném konci jako dokladem o tom, jak hluboko jsou zakonzervovány některé myšlenkové postupy, které mají velmi aktuální vyústění. Není možné ji číst jinak než jako svědectví o jedné slepé uličce katolizujícího myšlení, které je svojí povahou humanistické a nese v sobě všechny rozpory, s níž ČSR jako stát vznikl a v r. 1993 také skončil, a svým způsobem se tak pokouší přenést tyto rozpory jako „nadčasové“ i do současnosti. Současnost je ale jiná a tento pokus je marný.

Oligarchie

Podnázev: 
(ničím nezaložené přemýšlení o jednom možném pohledu)
Anotace: 
Psát o myšlenkové výbavě toho či onoho preláta by nebylo zajímavé, pokud by to zároveň nebylo docela zajímavě korespondující se změnami společenského myšlení, které si sice téměř neuvědomujeme, ale které (jak se domnívám) se z odstupu desetiletí budou jevit jako převratné.

Spolupráce mezi teologií a vědou?

Podnázev: 
(o moudrosti a o tom, co je nemoudré)
Anotace: 
V Teologických textech vyšel již před delším časem článek Predpoklady pre spojenectvo vedy a teológie (Róbert Sarka). Protože je u nás toto téma poměrně standardně autorsky obsazeno a diskuse o vědě se zdá zablokovaná, nabízí se tento slovenský pokus o systemizaci možných přístupů k vědě jako východisko pro zásadní polemiku s takovým myšlením, které klade teologii a vědu „vedle sebe“.
Osobnosti: 

Res Claritatis Monitor

Anotace: 
Nezávisle na institucionální podpoře tu existuje dost silná skupina, která je schopna dát dohromady myšlenkové zázemí, redakci a prostředky na vydávání, která má dostatečné čtenářské okruhy, dopisovatele, mezinárodní vazby… najednou je tu něco nečekaného, reálného.

Redakční komentář

Anotace: 
Omlouváme se všem, kteří marně očekávali podzimní číslo Trivia, potíže jsou pouze časové – v budoucnu se budeme snažit lépe rozvrhnout vlastní čas a síly. Toto číslo je poznamenané časovým skluzem jen v jednom článku – týkajícího se podzimní novinové diskuse prof. Halíka, ostatní články tohoto čísla jsou reakcemi na vydané knihy, články.