2008/3

Katolická cesta

Podnázev: 
Vydavatel Václav Durych
Anotace: 
Liberálové se usmívají a mnou si ruce, protože podle jejich názoru časopisy jako je Katolická cesta jsou nekomunikativní, odstrašují čtenáře, nijak vážně nehrozí že by prolomily jejich téměř monopolní vliv na široký okruh čtenářů. Jenže mnohdy je významnější jeden hledající čtenář než masa těch, kteří se nechají manipulovat. A Duch vane kudy chce.
Osobnosti: 

Katolická víra není soukromou záležitostí

Podnázev: 
Katolický týdeník?
Anotace: 
Vzkaz pro redakci: přestaňme se na sebe dívat očima „současné kultury“, a sebevědomě se na současnou kulturu dívejme jako katolíci. Proč přijímáme vnucenou roli? Žijeme ve světě – jistě ale neměli bychom podléhat světu a připodobňovat se mu.

Co prozradí poznámka pod čarou č. 139

Anotace: 
Téma eklesiologie není dobré začínat dřív, než si vyjasníme, jak rozumíme světu. Při troše sebevědomí pak nás budou zajímat mocnosti pekelné (pokoušejí se jí přemoci) stejně tak jako jásot nad tématem „lid Boží“. Se sebevědomím se pak od nahraditelnosti a „egalité“ lidu a Francouzské revoluce můžeme přeci jen vrátit ke královstvím Božímu, které má hierarchii a naše role je v ní dána, nikdo se nás neptá, zda jsme s ní spokojeni nebo zda ji nechceme reklamovat, jen jestli jsme obstáli nebo selhali
Osobnosti: 

Teologické texty – pokračování

Anotace: 
V minulém čísle Trivia vyšla první část článku o Teologických textech, zabývající se samizdatovým obdobím a retro-číslem 1 z r. 2007. V druhé části článku o TT se podrobněji věnujeme aktuálnímu stavu – nad číslem 1/2008. Materiálu pro přemýšlení nabízí dost.

Salve 2/08 Hudba a liturgie

Anotace: 
Je velkou radostí pochválit a v případě tohoto čísla Salve je to radost dvojnásobná. Ne z jednoho nebo dvou článků, ale z toho, jak je číslo sestaveno celé. Není beztvaré, ale nechává na čtenáři, aby si nabídnutou mozaiku interpretoval po svém. Redakční volba „tematických čísel“ se tu ukazuje jako plodná – téma je nosné, pokud je představeno s ne-ideologickým přístupem a vyhne se (jako v tomto případě) zjednodušujícím schématům.

Hodnota je abstraktní pojem, bez kterého se neobejdeme

Podnázev: 
Psalterium folia – zpravodaj pro duchovní hudbu
Anotace: 
Psalterium folia je časopisem především pro členy Společnosti pro duchovní hudbu. Zaměříme se na tři významné články šéfredaktora časopisu Jiřího Kuba, které vykazují návaznost a vnitřní jednotu v diskusi o tom, co je to liturgická hudba a jak by měla vypadat, zároveň je zde liturgická hudba zasazena do širšího myšlenkového rámce.
Osobnosti: 

Kulturní reflexe?

Anotace: 
Jedna z písemných reakcí, které jsme dostali se hned v prvních řádcích odkazuje na to, že Trivium by se mohlo stát časopisem „konzervativním a přitom intelektuálně náročným“ a takové zadání prý v současnosti splňuje pouze „Distance“. V dopise pak následuje rozbor úvodního editorialu. Uvádíme vždy citát a redakční odpověď.