2008/2

První reflexe Trivia

Anotace: 
Editorial, úvod témat druhého čísla, první zpětné vazby.
Témata: 

Teologické texty - část I., samizdat

Anotace: 
Jak obstály samizdatové Teologické texty v zadání, které si samy daly? Nehledě na Mádrův nesporný dobový přínos je třeba klást otevřené otázky - a odpovědi na ně zdaleka nejsou jednoznačné

Vystoupit ze stínu?

Anotace: 
Reflexe knihy „Teologie ve stínu, prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století“ Vojtěcha Novotného (Karolinum, Praha 2007). Autor se nesnaží příliš zakrývat, že stojí před problémem, jak vykročit ze stínu autorit, z jejichž vlivu se nedovede vymanit.

Chvála disentu

Anotace: 
Rozdíl mezi disentujícím postojem a destrukčním postojem je zásadně odlišný. To druhé je třeba jasně odmítnout, toho prvního je třeba si vážit jako životodárné věci. Článek, který vymezuje postavení těch, kdo chápou nutnost institucí a zároveň hodnotu svobody.

Povaha kultury

Anotace: 
Programový článek. Metafyzický rámec kultury. Jak vymezit kulturu jako obor zájmu? Porovnání scholastického a liberálního pohledu na kulturu a otázka, jak dnešním nesmiřitelným oponentům rozumět v jednotě a lásce.

Distance

Anotace: 
Časopis Distance se udržuje „v distanci“ od proměňujícího se světa. Co to znamená? Do jaké míry se dá relevantně myslet a přitom popírat změnu jako takovou? (Článek je z r. 2003.)

Ohlasy

Anotace: 
Neuvádíme zde ty, kdo jsou nějak osobně vázáni na autory nebo okruh vydavatele. Těší nás, že i tak můžeme uvést alespoň dvě (mírně zkrácené) reakce z obou stran názorového spektra. Co může být větším úspěchem?