Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

V tomto čísle Revue Trivium se v několika článcích dotýkáme tématu webových časopisů, stránek, mailové rozesílky atd. Po úvaze to není provedeno formou, která by vycházela z nějaké zevrubné analýzy, to by bylo příliš časově náročné a zároveň čtenářsky nezajímavé. Snažíme se na konkrétních stránkách, blozích a mailech vytknout typické a nebo naopak atypické jevy. Nejde tedy o nějaké systematické mapování tohoto prostoru, jednotlivé spíše slouží k tomu, abychom v tomto čísle vytvořili jeden z možných obrazů. Zároveň využíváme tyto sondy k rozvinutí konkrétních samostatných témat.
S tím, jak se stále více věcí stává předmětem veřejné diskuse, zvětšuje se okruh témat, ke kterým se Revue Trivium vyjadřuje ve svých komentářích – zároveň přicházejí i častější reakce zvenčí, na které je třeba reagovat. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni už od minulého čísla přejít z původních šesti – max. sedmi článků na osm (+ redakční komentář).
Budeme se ale snažit, aby čtenáři nebyli zahrnuti nadprodukcí, škrtáme statečně.