Redakční komentář

Verze pro tisk
Anotace: 
Podzimní číslo Trivia přináší netypický obsah:
Číslo: 

sérii článků, které jsou provázány společným podtitulem „A pak že se nic neděje“ – je to okázalý poukaz na to, že základ čísla je koncipovaný jako celek, ve kterém čtyři články (ačkoli každý má jinou strukturu) vytvářejí jeden celek.
Následuje odkaz na knihu, která vyšla vydavateli tohoto periodika.
Číslo pak doplňuje snad až příliš subtilní diskuse o významu rozumu, pokud někdo neoblibuje podobné argumentace, nebude na škodu, když tento článek zapadne, překryt úvahami o tom, cože mají první čtyři články vlastně společného.
V minulém čísle jsem vyzval představitele těch časopisů a médií, se kterými spolupracuji, aby po vlastním redakčním „ohlédnutí“ v Tri 2011/3 (10 čísel a tři roky) zvážili svůj případný vstup na stránky Trivia. Výsledek se ztratil v neurčitých příslibech. Zdá se, že je vítané, když čas od času přispěji do jiných periodik, ale Revue Trivium je pořád tak trochu „divným zvířetem“, zajímavým, ale pro jistotu přeci jen v karanténě.
Nějakým způsobem na to budu reagovat v příštím čísle.