Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

Avizováno bylo „pandémiovské číslo“, ale ani první dva články, ani poslední článek tohoto čísla se tohoto tématu přímo netýká; cílem zde nebylo vstoupit do každodenních diskusí, spíše si vytvořit dostatečný odstup, který umožní vidět některé dlouhodobější souvislosti toho, co se nyní děje. Nakonec jsou v čísle „přímo pandemiovské“ články“ jen dva – a to je podle mne přiměřené.
Celková reflexe aktuálně prožívané doby ale pochopitelně prochází číslem celým, nejméně je to znát v posledním článku, který jediný je vztažen ke konkrétnímu cizímu textu. I když se zabýváme celkově dobovými souvislostmi, není možné odložit stranou aktuální komentář, který považujeme za významný. Jak že se to říkalo, dokud ještě něco platilo? „Roma locuta, causa finita“.