Redakční komentář

Verze pro tisk
Anotace: 
Omlouváme se všem, kteří marně očekávali podzimní číslo Trivia, potíže jsou pouze časové – v budoucnu se budeme snažit lépe rozvrhnout vlastní čas a síly. Toto číslo je poznamenané časovým skluzem jen v jednom článku – týkajícího se podzimní novinové diskuse prof. Halíka, ostatní články tohoto čísla jsou reakcemi na vydané knihy, články.
Číslo: 

Po době diskusí nad aktuálním děním se vracíme k tématu metafyziky. Stanovisko Trivia by se dalo shrnout tak že, bychom se neměli nechat manipulovat do umělého černobílého světa – buď tradiční tomášovská scholastická metafyzika – a nebo nic, nebo beznaděj relativismu.
Toto téma ještě po nějakou dobu neopustíme, protože naše situace je nesporně jiná než situace v době raného středověku, a vyžaduje jinou, novou syntézu.
V článku zabývajícím se myšlením D. Duky se objevilo téma elity a oligarchie – je to snad trochu vyhrocená a provokativní forma, ale téma je nesporně aktuální, protože obecné představy o demokratické „otevřené společnosti“ se rozpadají a stále více lidí si uvědomuje, že mají po všech stránkách co dělat s manipulací veřejným míněním, zcela jinak a nově pojatou mocí provázaných politicko-ekonomických skupin. Tuto situaci je dobré včas promýšlet, významně se týká i našeho postavení křesťanů ve světě.
Článek o vztahu mezi teologií a vědou je pokusem převést tato témata na přehlednější základ – vycházíme z předpokladu, že po století, ve kterém se teologické myšlení stále více a v dalších a dalších ohledech „podrobovalo“ vědě a vyklízelo svoje pozice, je na čase, aby se opět konstatovalo, kde je základ a jaká je (omezená) role vědy. Podstatné přitom je, že ne všichni věřící vědci přispívají k tomu, aby se stoletá praxe ústupu teologie před vědou změnila – a nesou tedy v rámci současné diskuse „pochybné ovoce“.
Naše postupné mapování vycházejících časopisů tentokrát zastupuje RC Monitor, je vnímán jako pozitivní projev změny klimatu, jsme rádi, že toto číslo může mít optimistický závěr.