Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 
Témata: 

Toto číslo je po úvaze věnovánu kultuře – ukazuje se, že na tomto poli se bude tříbit leccos, co se týká přístupu ke světu. Nikoli tedy vzletná teologie, nikoli pragmatické ekonomické a jiné sociální vědy – kultura v užším i širším slova smyslu, umění - to je to podstatné, kde se rozhoduje. Jedním z velkých témat, které je třeba otevřít, je podle nás „zlo ve světě“, zejména proto, že již jsme v období, kdy jde hodnotit téměř půl století „otevření se Církve“ vůči světu.
Tomu se budeme věnovat i nadále.
Toto číslo navazuje na dění, které je spojeno s dopisem varhaníků, obecněji pak je v několika článcích otevřena škála témat vztahu umění, kultury, Církve a světa a to ve škále od „Semína k Putnovi“. Toto téma má zde i svoji filosofickou-metafyzickou polohu, zejména v reflexi na knihu „Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky“.
Případná výhrada, že se v závěrečném článku o pastoraci redakce uchyluje od svého deklarovaného zaměření (kulturní reflexe), budiž zlehčena tím, že tématem je pastorace a tedy opět svět – i v tom, v čem má být ponechán císaři.
Rádi bychom se i nadále věnovali recenzím knih a časopisovým článkům, pokud jste přesvědčeni, že by některý text neměl uniknout pozornosti Trivia, prosím pošlete nám na něj odkaz.
Děkujeme všem, kteří se redakci ozvali, nejen v souvislosti s dopisem varhaníků, děkujeme za ocenění naší práce, je to pro nás velmi milá zpětná vazba. Zvláště pak děkujeme těm, kdo šíří povědomí o linku na Trivium‚ www.revuetrivium.cz mezi svými přáteli.