Co to znamená?

Verze pro tisk
Anotace: 
Tři králové (mudrci) se otevřeli znamení, které rozpoznali jako znamení.
Číslo: 

Lidé „neví“ a je cítit, že nejen „neví“, ale také „neví co s tím“. Rádi by si položili otázku „Co to všechno znamená?“, ale bojí se odpovědí. Třeba kardinál Duka, ten si odpověděl, a veřejně odpověděl i nám: tohle vše je čínská agenda, která má rozvrátit vše, co známe, má za cíl rozvrátit takové uspořádání světa, které není kompatibilní s tím ambiciózním, čínským a nejen čínským. S tím uspořádáním, které má ambici nové ovládání světa, ve kterém jsou lidé od narození „bodováni“ a zařazeni do kast, kde ti, co používají nevhodná slova na sociálních sítích, nesmí cestovat, nesmí nakupovat některé věci (třeba spotřební nadstandard nebo alkohol nebo maso). Atd.
K tomu je třeba společnost, kde se jinak než na kontrolovaných sociálních sítích s nikým setkat nedá. V Číně už je to rozjeté a je to model, který umožňuje celkem snadné ovládání ovládaných. A mnohým elitám na údajném „západě“ (myšleno na západě od Říše středu) tenhle model konvenuje. Proto prý je Evropa vedena do několikanásobných slepých uliček, neboť národní státy tomu stojí v cestě. A hloupí přistěhovalci bez znalosti evropské tradice v tom hrají roli užitečných idiotů – až splní své destruktivní poslání, půjdou… do nejspodnější kasty. A podobně všichni vyznavači uhlíkové neutrality a ostatní užiteční idioti i se svými duhovými pohlavími ne-pohlavími a propagací veganství. Stejně v téhle spodní kastě už nic než modifikované škroby k jídlu nedostanou.
Ano, leckdo to takhle pojmenuje a možná se v lecčems trefuje do přání mocných.

Ale já přeci jen důvěřuji dějinám, důvěřuji v Prozřetelnost. Možná, že tak to někteří plánují, ale jak to dopadne?

Nejlepší je vrátit se k původní otázce. „Jak tomu všemu rozumět?“ „Co to znamená?“ Ano, dá se tomu, s Dukou, rozumět jako „dění ve světě“, kde jedna skupina ví, co dělá a její zájmem je, aby nikdo z „druhých“ (to, co je cílem, motivem) nepoznal a když už pozná, aby nebyl schopen to efektivně komunikovat. Ale to je podle mne málo. Jestli o něco jde, pak o to, abychom pochopili víc, abychom porozuměli, že tohle vše je pro nás příležitostí!

Když se ptáme „Co to znamená“, zpravidla očekáváme, že si najdeme nějakou odpověď toho typu, kterou nám nabídl Duka. Chceme porozumět motivacím, chceme porozumět tomu, kdo co proč dělá, kde se to (a nebo ono) jako motiv, jako agenda, vzalo. Ale otázka po tom „Co to znamená?“ přeci není jen o tom, abychom si byli sami schopni odpovědět tak, aby nám odpověď dávala „smysl“, aby měla v racionálním ohledu „hlavu a patu“. Když se ptáme, „Co to znamená?“, měli bychom se především zamyslet nad tím, co znamená slovo „znamená“. Ne, to není tautologie; jde o to, co je to znamení, co je to, co nese význam, kterému lze porozumět.

Jestli budeme stále spoléhat jen na to, že „znamenat“ znamená vytvořit nějakou racionální konstrukci, která „vypadá pravděpodobně“, pak se jen utvrzujeme v mýlce, vůbec nerozumíme tomu, co je to znamení a znamenat. Znamení samo má smysl, nemusíme ho vykládat skrze nějakou racionálně sestavenou myšlenkovou konstrukci.
Když se tři mudrci – králové ptali „Co to znamená?“ (viděli znamení na nebi), byli si schopni odpovědět tak, že se vůbec nespoléhali na nějakou racionalitu a vydali se se zlatem, kadidlem a myrhou k novorozeňátku v jeslích. A z pěkné dálky. Zpočátku vůbec nevěděli kam. Betlém našli proto, že místní věděli: „Bylo psáno, že není vůbec maličkým“. Je to racionální postup? Zajisté nikoli! Po cestě se ptali, ale ne tak, aby si utvrzovali svoje racionální konstrukce. Aby se lépe otevřeli znamení, které rozpoznali jako znamení.
Znamení je třeba rozpoznat a pak (s pomocí druhých) správně identifikovat. Dobrat se až k jeho jádru, dobrat se „do Betléma a k jeslím“.

Tak já chápu otázku „Co to znamená“, a rozhodně s ní neplýtvám. Nepokládám si jí, když mi přes cestu přeběhne černá kočka a pak přejede tramvaj číslo 13. Ale pokládám si ji nyní, když se svět (zdánlivě) staví na hlavu a když lidé tápou a trápí se marnostmi, kam se podívám. Nic již nebude jako dřív, a to je správná situace na to ptát se, co to znamená.
Ale jestli si myslíte, že v tomto článku napíšu, jak si na tuhle otázku odpovídám, pak je vaše očekávání mylné. Mým cílem je, aby ten, kdo čte a chápe, otevřel svoji mysl této otázce v jejím silném, původním smyslu.
Pak s ním mohu mluvit, pak můžeme v usebrání hledat cestu tam, kam nás znamení této doby volá.