2020/4

Verze pro tisk

Individualita, osobnost a elita (Jiřík z Poděbrad)

Podnázev: 
Úvod rozsáhlejší přednášky
Anotace: 
K porozumění významu slov „individualita“, „osobnost“ a „elita“ nestačí uvažovat parciálně, v intencích současné situace, vyhodnocované statisticky. Současné je reduktivní, ptá se na společenské děje jen na základě evidence výskytů, jako by nezáleželo na vnějším kontextu dění, ptá se tak, jako by se o smysl jednání nemuselo neustále usilovat.

Animátor

Podnázev: 
Věnováno Lence, která začala náš rozhovor o tomto tématu
Anotace: 
Děti hrají, se zájmem, ale dokud je s nimi někdo „dospělý“, dokud je s nimi „animátor“, ten, kdo hru „oživuje“. Jakmile ten přestane hru „vést“, hra skončí.

Možnost a zářijová záře

Anotace: 
Čtěte Možnost, časopis toho, co se stává skutečným. www.moznost.info

Dopis jednomu politikovi (září 2020)

Anotace: 
Tak, jak jsme měli v ústavě vedoucí roli KSČ, tak tam nyní máme vedoucí roli „odborníků na svět“, stejně samovolitelnou a nikým nekontrolovanou skupinu. Dnes musí všichni (a pod trestem v případě neuposlechnutí) veřejně manifestovat aktuální variantu dávno známého hesla: „S vládou hygieniků a epidemiologů na věčné časy.“

Vláda pandémiů

Anotace: 
Kdysi dávno jsem četl, že pohled oknem otevřeným se dá v zásadě srovnat s pohledem oknem zavřeným. Ale neplatí to úplně. Otevření oken nám nyní může „vyrazit dech“. Naše okna do světa jsou totiž nyní podobná oknům dávných lékařských ordinací, cosi za nimi svítí, ale vidíme jen prázdnou matnici.

Ať si moje děti nezvyknou…

Anotace: 
…jakoby se téměř nedostával ke slovu pohled na to, kam se posouvá lidská pospolitost, když systémem pomalých kroků v podstatě neproblematicky přijímáme to, co bychom ještě před pár měsíci považovali za nepřijatelné. /parafrázováno/